Baby Röd Batavia

Förpackningstyp:
Levereras som industriråvara i gröna eller svarta IFCO backar. Ca 4 kg/kolli.