Baby Grön Batavia

Förpackningstyp:
Levereras som industriråvara i gröna eller svarta IFCO backar. Ca 3 kg/kolli.